Fag – Latin (STX)

Latin

Latin er et sprog, som fører dig mere end 2000 år tilbage til en kultur, som har skabt en lang række forudsætninger for den verden, vi lever i i dag. Sproget og kulturen trækker også linjer helt tilbage til den græske oldtid og er desuden en levende del af nutiden. Faget giver dig et godt grundlag for at arbejde videre både med latin og med andre sprog- og kulturfag.

 

…som valgfag

Latin  indgår som 4. fremmedsprog i studieretningen Sprog 1. Latin kan endvidere vælges som frit valgfag på C-niveau.

 

C-niveau

Vi bygger videre på det latin, du har lært i grundforløbet i almen sprogforståelse. Vi arbejder både med det sproglige og med det kulturelle og historiske indhold i faget:

  • Du lærer at forstå vigtige dele af den romerske og græske kultur.
  • Du får kendskab til forfattere, som har haft stor betydning helt frem til nutiden.
  • Du lærer at oversætte og forstå enkle latinske tekster.
  • Du opbygger et større ordforråd i dansk ved at lære at gennemskue fremmedord af latinsk oprindelse.
  • Ved hjælp af forskelligt billedstof bl.a. fra internettet vil vi uddybe det, teksterne fortæller os.

C-niveauet afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du skal kunne læse op på latin, vise at du kan oversætte og analysere enklere latinske sætninger, og at du har forstået tekstens indhold.