Fag – Idræt (HF)

Idræt

Der lægges vægt på den fysiske aktivitet, dog kombineres det praktiske med teori om træning, sundhed, livsstil og idrætsvaner. Idrætten skal være med til udvikling af den personlige identitet og sociale kompetencer.

Du skal i høj grad opleve glæden ved at bevæge dig og blive motiveret til at dyrke idræt uden for hf-regi.

 

…som valgfag

Du kan vælge idræt som valgfag på C-niveau i 1hf og som valgfag på B-niveau i 2hf.

 

C-niveau

Praktik

Vægten er lagt på den fysiske aktivitet. I vil opnå færdigheder inden for forskellige idrætter, bevægelsesformer og træningsmetoder. I vil udvikle kropsbevidsthed og samarbejdsegenskaber.

Følgende områder skal tegne sig for mindst 25 % hver:

 • Tekniske og taktiske færdigheder i forskellige former for boldspil.
 • Koreograferede og frie bevægelser til musik og lyd.
 • Funktionelle og hensigtsmæssige bevægelser inden for øvrige klassiske og nye idrætter.

Teori

Det praktiske skal kombineres med teori om træning og den fysisk aktivitets betydning for sundheden så det indgår som et naturligt element. I skal kunne forstå og anvende begreber inden for både discipliner og træning.

 • I skal udforme og udføre et opvarmningsprogram.
 • I skal udføre og have indsigt i fysiologiske tests.
 • I skal selv udfærdige, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsforløb.

Eksamen

Eksamen består af både en praktisk og en mundtlig del, hvor den praktiske dimension fylder mest. I skal til eksamen i 3 af de eksamensforløb, der er blevet undervist i. Der eksamineres i både praktiske færdigheder og i forståelse af forløbets teoretiske sammenhænge.

Eksaminationen foregår i grupper, og der gives på baggrund af en helhedsvurdering en individuel karakter til hver studerende.

 

B-niveau

Praktik

Du vil opnå færdigheder inden for forskellige idrætter, bevægelsesformer og træningsmetoder. Du vil udvikle kropsbevidsthed og samarbejdsegenskaber. Følgende områder skal tegne sig for mindst 25 % hver:

 • Tekniske og taktiske færdigheder i forskellige former for boldspil.
 • Koreograferede og frie bevægelser til musik og lyd.
 • Tekniske færdigheder inden for øvrige klassiske og nye idrætter.

Teori

Teorien indeholder:

 • Arbejdsfysiologi og anatomi.
 • Humanistisk- og samfundsvidenskabelig idrætsteori.
 • Fokus på teorier om træning, sundhed, livsstil og idrætsvaner.

Teorien skal i forhold til ovenstående analyseres og vurderes. I skal desuden udarbejde skriftlige rapporter.

Træningsområde

 • I skal udforme og udføre både opvarmnings- og grundtræningsprogrammer.
 • I skal udføre fysiologiske tests og kunne gøre rede for testene.
 • I skal selv udfærdige, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsforløb.
 • Gennem træningsforløb skal I forbedre Jeres træningstilstand.
 • Ovenstående skal udformes, udføres og kritisk analyseres.

Eksamen

Eksamen er både en praktisk og mundtlig del. I skal til eksamen i 3 af de temaforløb, der er blevet undervist i.
Der eksamineres både i praktiske færdigheder og i forståelse af temaets teoretiske sammenhænge.

Den praktiske del foregår i grupper.

I den mundtlige individuelle del trækker hver studerende en ”case” hvor I skal anvende jeres teoretiske viden på en praktisk problemstilling.

Der gives én individuel karakter for en helhedsvurdering af den praktiske og mundtlige eksamen.