Fag – Fysik (HF)

Fysik

Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Det sker i et samspil mellem eksperimenter og teorier, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Herved skabes forståelse for naturvidenskabelige argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

Undervisningen vil som regel være tilrettelagt i tematiske forløb, som også inddrager forhold uden for fysikken. Der benyttes varierende arbejdsformer og eksperimentelt arbejde indgår som en integreret del af undervisningen.

 

…som valgfag

Fysik kan vælges som valgfag på C- eller B-niveau.

 

C-niveau

Kernestoffet er:

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

  • Universet og dets udviklingshistorie, Jorden som planet i Solsystemet, atomer.

Energi

Lyd og lys

  • Bølgelængde, frekvens, lyd og lys samt deres forbindelse til sanseindtryk.

Supplerende stof:

  • Herunder aktuelle eller samfundsrelevante problemstillinger.

Eksamen

Eksamen er mundtlig med 24 timers forberedelsestid. 

 

B-niveau

Kernestoffet er:

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

  • Universet og dets udviklingshistorie, Jorden som planet i Solsystemet, – naturens mindste byggesten, atomer og grundstoffernes dannelseshistorie.

Energi

    • Elektriske kredsløb: Strømstyrke, spændingsfald, resistans og energiomsætning. Eksempler på kredsløb med sensorer

Bølger

  • Bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og interferens, lyd og lys, spektrum.

Kvantefysik

  • Atomer og atomkerner, fotoner, stråling, spektre, radioaktivitet.

Mekanik

  • Bevægelse i én dimension, kraftbegrebet, herunder tyngdekraft, tryk og opdrift, Newtons love.

Supplerende stof:

  • Herunder aktuelle eller samfundsrelevante problemstillinger.

Eksamen

Eksamen består af to dele. Et eksperimentelt gruppearbejde efterfulgt af en individuel mundtlig prøve.