Fag – Fransk (STX)

Fransk

I fransk kommer du til at beskæftige dig med sproglige, kulturelle, historiske og samfundsfaglige forhold i Frankrig og andre fransksprogede lande og områder. Derved opnår du en forståelse for nye kulturer, samtidig med at du med denne bredere kulturelle forståelse vil reflektere over din egen kultur.

 

…som studieretningsfag

Fransk begynder indgår som studieretningsfag på A-niveau.

Fransk fortsætter indgår som studieretningsfag på A- eller B-niveau.

 

…som valgfag

Eller du kan vælge fransk som valgfag i alle andre studieretninger. Der er 3 muligheder for dig her. Du kan vælge:

  • 3-årigt begynder fransk som begyndersprog A.
  • 2-årigt fortsætter fransk som fortsættersprog B.
  • 1-årigt fortsætter fransk i 3.g som overbygning på B-niveauet fra 1 og 2.g. til et samlet A-niveau.

 

A- og B-niveau

Formålet med fransk er at du lærer at:

  • Kommunikere på fransk.
  • Forstå fransk formidlet gennem forskellige medier.
  • Deltage i samtaler og diskussioner på fransk.
  • Præsentere og redegøre for problemstillinger.
  • Analysere og fortolke forskellige teksttyper.
  • Anvende den erhvervede kulturelle viden i dit arbejde med faget.
  • Udtrykke dig skriftligt nogenlunde korrekt om givne problemstillinger.

I den daglige undervisning arbejdes der med et antal emner (fra 6 til 9, alt efter om du har valgt at have fransk i 2 eller 3 år). Og arbejdet tilrettelægges sådan, at der er en naturlig progression, således at sværhedsgraden af indhold og arbejdsform stiger i takt med, at du selv bliver dygtigere.

Eksamen

Hvis du har fransk i 2 år (fortsætter B), kan du kun komme til mundtlig eksamen.

Hvis du har fransk i 3 år (begynder A/fortsætter A), kan du komme både til mundtlig og til skriftlig eksamen.

Den skriftlige eksamen består (både på begynder- og fortsætter A-niveau) af 2 dele: En delprøve uden hjælpemidler og en delprøve med hjælpemidler. Opgaven på fortsætter A-niveau er længere og sværere ende på begynder A-niveau, men ellers er de nogenlunde ens i opbygning.

Den mundtlige eksamen for fortsættersprog A-niveau består af en præsentation på fransk af ukendt materiale inden for et af de studerede emner (60 minutters forberedelse, 30 minutters eksamination).

Den mundtlige eksamen for fortsættersprog B-niveau samt begyndersprog  A-niveau består af en præsentation på fransk af ukendt materiale inden for et af de studerede emner (60 minutters forberedelse, 30 minutters eksamination) samt samtale på fransk om et ukendt billede om almene emner.