Fag – Engelsk (STX)

Engelsk

Engelsksprogede kulturer findes spredt over hele verden, og engelsk er det globale kommunikationssprog. Derfor er engelsk obligatorisk for alle i det almene gymnasium.

 

…som obligatorisk fag

Uanset hvilken studieretning du vælger, skal du have engelsk på mindst B-niveau.

 

…som studieretningsfag

Engelsk indgår i en række studieretninger på A-niveau.

 

…som valgfag

Engelsk kan vælges som frit valgfag på A-niveau i 3.g, hvis du ikke har det i din studieretning.

 

B-niveau

Formålet med fagets B-niveau er at:

  • Gøre dig i stand til at orientere dig og agere i en globaliseret verden.
  • Lære dig at analysere og diskutere fiktive og ikke-fiktive tekster og mediestof på engelsk.
  • Give dig en grundviden om samfundsmæssige, historiske og kulturelle forhold i engelsktalende lande, specielt Storbritannien og USA.
  • Lære dig at læse, skrive, tale og lytte til et nuanceret og flydende engelsk. B-niveauet afsluttes evt. med skriftlig og/eller mundtlig eksamen i 2. g. 

 

A-niveau

På A-niveauet arbejder du med mange af de samme elementer som på B-niveauet frem mod en stadig større evne til at gøre engelsk til et sprog, du kender næsten ligeså godt som dansk og frem mod en dybere indsigt i engelsksprogede kulturer.

Herudover er formålet at:

  • Give dig indblik i det engelsk sprogs og den engelske litteraturs historie.
  • Give dig indsigt i ældre og nyere engelske tekster, herunder Shakespeare.
  • Give dig indblik i historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede kulturer end Storbritannien og USA.

A-niveauet afsluttes med skriftlig og/eller mundtlig eksamen i 3.g.