Fag – Engelsk (HF)

Engelsk

Engelsksprogede kulturer findes spredt over hele verden, og engelsk er den moderne, globale kommunikations hovedsprog. Derfor er engelsk obligatorisk for alle på B-niveau i hf.

 

…som obligatorisk fag

Alle hf-kursister skal have engelsk som toårigt obligatorisk fag.

 

B-niveau

I løbet af de to år udvikler du gennem arbejdet med forskellige typer tekster (novelle, poesi, sagprosa m.v.) din forståelse af og evne til at bruge engelsk i samtaler om både almene og faglige emner.

Undervejs øges din indsigt i engelsksprogede landes kulturer og samfundsforhold.

Du arbejder både mundtligt og skriftligt med at udbygge din forståelse og genkendelse af sprogets strukturer, ordforråd og grammatik og udvikler hen ad vejen en nuanceret engelsk sprogbrug, du vil have glæde af også i livet udenfor og efter skolen.

Undervisningen foregår overvejende på engelsk.