Fag – Drama (STX)

Drama

Dramatik kræver ingen forudsætninger, blot lysten til at indgå i dramatiske produktioner er til stede. Dramatik er et fag hvor det praktiske teaterarbejde og den teoretiske forståelse er uadskillelige.

 

…som valgfag

Drama kan vælges som et af valgfagene på C-niveau i grundforløbet. Som frit valgfag kan drama vælges på C og B-niveau.At vælge B-niveau kræver dog, at du har taget dramatik på C-niveau (kunstnerisk fag i 1 g. eller som frit valgfag i 2. eller 3. g).

 

C-niveau

Ved hjælp af improvisation, mimeøvelser og andre dramaøvelser, samt realisation af ideer og tekster udvikles bevidstheden om de sceniske udtryk. Vi skal anvende teatrets udtryksmidler: krop, stemme, sprog og tekniske virkemidler.

Du lærer at sætte det sceniske arbejde i et historisk perspektiv med et neddyk i enkelte teaterhistoriske perioder. Du skal arbejde med mindre projekter og ende med at udforme et afsluttende eksamens projekt som skal opføres for et publikum. Der skal endvidere føres logbog.

Vi skal også opleve teatret ”live”. Men ud over oplevelsen skal vi også lære at analysere forestillingerne og derigennem få en bedre forståelse af teatrets virkemidler.

I løbet af året skal I samle diverse materialer samt egne tanker og ideer m.m. til en portfolio.

Eksamen

Eksamen består af en praktisk og en teoretisk del. I den praktiske del opføres (dele af) det afsluttende eksamensprojekt. I den teoretiske del skal eleverne individuelt forklare og analysere projektet samt inddrage portfolio. 

 

B-niveau

På B-niveauet skal du arbejde med det samme som på C-niveauet, men på et højere niveau og med et højere timetal.

Du skal desuden arbejde med mindre projekter og mindst 2 store projekter. Til de store projekter føres logbog og en rapport udarbejdes. Vi skal lave dramaanalyse, dramaturgisk analyse og forestillingsanalyse.

Eksamen

Eksamen består af en praktisk og en teoretisk del.

I den praktiske del opføres (dele af) et af de store projekter, efterfulgt af en samtale om projektet.