Fag – Informatik (STX)

Informatik

I informatik, som er et étårigt valgfag, beskæftiger vi os med de arbejdsmetoder og tankegange, som ligger til grund for skabelsen af den moderne informationsteknologi, vi møder omkring os hver dag. Gennem konkret arbejde med forskellige udviklingsværktøjer, herunder et moderne programmeringssprog, opnår vi erfaring med selv at strukturere de problemstillinger, vi møder, på en så klar og entydig måde, at en computer kan bearbejde dem.

Denne træning i systematisk, logisk analyse vil som en sideeffekt have en gavnlig virkning på dit arbejde i mange andre af gymnasiets fag. Desuden opnår vi en viden om de tekniske muligheder og begrænsninger, informationsteknologien rummer.

 

…som valgfag

Informatik kan vælges som frit valgfag på C-niveau. 

 

C- og B – niveau

Man kan få informatik som naturvidenskabeligt fag på C- og B-niveau.

Der er i informatik mulighed for at arbejde med en masse spændende ting f.eks.

  • enkel programmering
  • webside-design
  • computerspil-design
  • big data
  • IT’s sociale og samfundsmæssige betydning
  • web 2.0
  • IT-i-alting/robotter
  • IT historie

Arbejdsformerne i faget til være kreative og eksperimenterende

Informatik afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på 24 min.
Der er 24 timers gruppeforberedelse, hvor man arbejder med en opgave stillet af læreren. Opgaven lægger sig op af det, man har arbejdet med i timerne.