Fag – Informatik (HF)

Informatik

I informatik, som er et étårigt valgfag, beskæftiger vi os med de arbejdsmetoder og tankegange, som ligger til grund for skabelsen af den moderne informationsteknologi, vi møder omkring os hver dag. Gennem konkret arbejde med forskellige udviklingsværktøjer, herunder et moderne programmeringssprog, opnår vi erfaring med selv at strukturere de problemstillinger, vi møder, på en så klar og entydig måde, at en computer kan bearbejde dem.

Denne træning i systematisk, logisk analyse vil som en sideeffekt have en gavnlig virkning på dit arbejde i mange andre af gymnasiets fag. Desuden opnår vi en viden om de tekniske muligheder og begrænsninger, informationsteknologien rummer.

 

…som valgfag

Informatik kan vælges som frit valgfag på C-niveau. 

 

C-niveau

Undervisningen er bygget op omkring en række projekter, hvor man, individuelt eller i grupper, arbejder på emner udvalgt i fællesskab.

Informatik afsluttes med en mundtlig eksamen.