Fag – Dansk (STX)

Dansk

Vi må trække vejret for at leve. Og vi må bruge sproget for at leve sammen med andre. Når vi taler og skriver, sætter vi os i forbindelse med andre, og når vi lytter og læser, møder vi andre og verden omkring os. Filosoffen Wittgenstein har sagt det på den måde, at ”mit sprogs grænser er min verdens grænser”. Vi kender det også i formuleringer som, ”at man ikke forstår et ord af et eller andet”, eller ”at man ikke har et ord at skulle have sagt”. Det pudsige er, at selv om sproget – ligesom åndedrættet – er livsnødvendigt for os, så tænker vi normalt ikke på det. I dansk beskæftiger vi os derimod hele tiden med, hvad sproget kan; hvordan noget bliver sagt, er derfor lige så vigtigt, som hvad der bliver sagt.

 

…som obligatorisk fag

Dansk læses som obligatorisk fag over 3 år på A-niveau i alle studieretninger

 

A-niveau

Litteratur

I litteraturen har vi en enestående mulighed for at møde andres tanker og følelser, og den danske litteratur strækker sig fra indskrifter på runesten for mere end 1000 års siden til de nyeste raptekster. Ved at læse tekster fra denne 1000-årige periode får vi præsenteret en lang række meget forskellige opfattelser af livet. Det gør os klogere på verden, men det gør os også klogere på os selv, da vi bliver nødt til at finde ud af, hvad vi selv mener. Som nedslag i litteraturen gennem de sidste 1000 år skal vi læse:

  • En afgrænset periode.
  • Fremmedsprog i oversættelse.
  • Norsk og svensk litteratur på originalsproget.
  • Kortere tekster og mindst 6 større værker.

For alle kategorier gælder det, at vi gennem tekstanalyse og fortolkning lærer at gå bag om ordene og trænge ind til kernen i teksterne og sætte teksterne i relation til perioden.

Sprog

Ca. en tredjedel af tiden går med at arbejde med sproget. Vi ser nærmere på, hvad sprog mere grundlæggende er for noget, og hvor det kommer fra. Men vi arbejder først og fremmest med at bruge sproget mundtligt og skriftligt, så vi kan udtrykke os klart, præcist og korrekt i en lang række forskellige situationer. For det er med sproget som med tøjet: Det skal helst passe til sammenhængen. De færreste graver have i smoking eller går til fest i badebukser. Og på samme måde er et godt sprog helt afhængig af, hvilken sammenhæng det bliver brugt i. I arbejdet med sproget ser vi bl.a. på forskellige genrer, argumentation og grammatik.

Medier

Vi kommer i stigende grad i kontakt med andre og verden gennem trykte og elektroniske massemedier. Der kan være tale om nyheder og dokumentarprogrammer, om Internettet, og om film og andre former for underholdning. Og her suppleres ordene oftest af billeder. Ligesom det er tilfældet ved arbejdet med litteratur, gælder det dog også her, at vi prøver at trænge bag om ordene og billederne for at nå frem til kernen i budskabet. Tekstanalysen bliver her suppleret med billedanalyse, og det centrale er stadig både, hvad der bliver sagt, og hvordan det bliver sagt.

Det skriftlige arbejde

Der er en del skriftligt arbejde i løbet af de tre års danskundervisning. Dels øvelser integreret i undervisningen, dels hjemmearbejde i form af stile, rapporter og opgaver.

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en skriftlig prøve på 5 timer og en mundtlig prøve på en halv time og med en times forberedelse.