Fag – Biologi (HF)

Biologi

Biologi er et vigtigt alment dannende fag, fordi det sætter den studerende i stand til at forholde sig til den verden vi alle lever i. I biologi beskæftiger de studerende sig med aktuelle biologiske emner, så som bioteknologi, gensplejsning, sygdomsbekæmpelse, vandmiljøplaner, kost og motion osv. Det er netop viden om os selv og det miljø vi lever i, der er en af grundpillerne i faget biologi.

 

…som obligatorisk fag

Biologi indgår som det ene af de tre fag i den naturvidenskabelige faggruppe i 1.hf.

 

…som valgfag

Biologi kan vælges som tilvalgsfag på B-niveau i 2.hf.

 

B-niveau

Læreplan

Kernestoffet læses gennem tematiske emner indenfor følgende hovedområder:

  • Nervesystemet (fx hjernen og rusmidler, søvn, smerte, hukommelse).
  • Bioteknologi (fx kloning, GMO, genterapi, gensplejsning).
  • Genetik, arv og miljø (fx arvelige sygdomme, mutationer, kræft).
  • Ernæring (fx vitaminberigede fødevarer, slankekure, fedme, kost og idræt).
  • Økologi (fx økologisk landbrug, iltsvind, skovrejsning, truede dyrearter).

Undervisningen

Biologi på HF tilvalg er et mundtligt og eksperimentelt fag, hvor der lægges vægt på den mundtlige formidling af stoffet. Løsning af skriftlige opgaver indgår som en naturlig del af læreprocessen. Eksperimentelt arbejde er integreret i undervisningen, og der udføres forsøg, som tager udgangspunkt i de valgte emner. Rapporter og journaler udarbejdes i forbindelse med eksperimenterne.

Evaluering

Der gennemføres løbende evalueringer, der sikre, at kursisterne jævnligt får mulighed for at vurdere deres udbytte.

Eksamen

Der afholdes en individuel, mundtlig prøve på 30 min., med en forberedelsestid på 60 minutter.