Fag – Billedkunst (HF)

Billedkunst

I billedkunst skal du arbejde både praktisk og teoretisk. Det er forståelsen af kunst, der er det vigtigste mål for undervisningen, og vejen dertil går gennem egen billedfremstilling, analyse af kunst, projektarbejde og udstillingsbesøg.

 

…som valgfag i 1.hf

Billedkunst kan vælges som kunstnerisk fag på C-niveau i 1.hf.

 

…som valgfag i 2.hf

Billedkunst kan også vælges som valgfag på enten C- eller B-niveau i 2.hf. At vælge faget på B-niveau kræver, at du har valgt det som kunstnerisk fag på C-niveau i 1.hf.

C- og B-niveau

Kernestof-kategorierne er de samme på C- og B-niveau; men kravene til den analytiske fordybelse og det selvstændige arbejde er højere på B-niveauet. Fagets kernestof kræver, at der arbejdes med forskellige kunstneriske udtryksformer. Det kan være skulptur, maleri, fotografering, installationskunst og arkitektur. Der skal både arbejdes analytisk med professionelle kunstnere og arkitekters værker og med egne praktiske eksperimenter.

Undervisningen skal beskæftige sig med kunst og arkitektur, der er spredt over forskellige perioder – fra de ældste til de allernyeste værker. Et undervisningseksempel kan være temaet ”Billeder af kroppen”. Fra renæssancens anatomiske billedstudier trækkes en linie til nyeste tid, hvor kroppen udsættes for forskellige kunstneriske strategiers gengivelsesformer og forskellige kropsidealers påvirkning. De praktiske øvelser kan være at arbejde med kropsidealerne i f.eks. tegning, foto og skulptur.

I billedkunst vil du komme til at beskæftige dig med kunst, der kan være smuk, harmonisk, ophøjet, foruroligende eller provokerende. Du behøver ikke at være fantastisk til at tegne og male for at kunne vælge billedkunst. Vigtigst er det, at du lyst til at arbejde med arkitektur, skulptur og billeder – også med det der udfordrer og virker uforståeligt.

Eksamen

På begge niveauer afsluttes med en portefolio-eksamen, dvs. en eksamen, der tager udgangspunkt i de tegninger, malerier, skulpturer, billedanalyser, billedindsamlinger fra nettet, noter samt resultater af projektarbejder, der er samlet i kursistens mappe (portefolio).