Fag – Astronomi (STX)

Astronomi

Astronomi er et fag, der beskæftiger sig med de store spørgsmål omkring Universet og menneskets udforskning af det. De astronomiske opdagelser har til alle tider haft indflydelse på, hvordan mennesket opfatter sig selv og verden, og nye opdagelser vil i fremtiden blive ved med at overraske og fascinere os.

Astronomi er et fag, hvor der hele tiden er aktuelle begivenheder. Det kan være en solformørkelse eller et besøg af en rumsonde på en anden planet. Sådanne emner vil løbende blive inddraget i undervisningen. Astronomi hører naturligt sammen med fysik og matematik. Det astronomiske verdensbillede er i dag funderet på fysikken med matematikken som uundværligt hjælpemiddel. F.eks. opstiller vi i astronomi modeller for stjerners udvikling, men det sker på grundlag af fysikkens love, hvor de nødvendige ligninger udtrykkes i matematikkens sprog.

 

…som valgfag

Astronomi kan vælges som frit valgfag på C-niveau.

 

C-niveau

Undervisningen i astronomi tager udgangspunkt i to store overskrifter: Menneskets plads i Universet og Universets udvikling og dynamik. Du vil komme til at beskæftige dig med mange emner inden for astronomi. Nogle af dem vil være:

  • Solsystemet og hvordan det blev skabt.
  • Livets opståen.
  • Big Bang og Universets alder.
  • Stjerner og deres udvikling.

Derudover vil du komme til at udforske rummet gennem dine egne observationer af stjernehimlen.

Astronomi er et fag, hvor der hele tiden er aktuelle begivenheder. Det kan være en solformørkelse eller et besøg af en rumsonde på en anden planet. Sådanne emner vil løbende blive inddraget i undervisningen.