Den særlige profil på HF

 Den særlige profil på HF

 Gruppearbejde HF

Team og Tutorordningen

Alle hf-klasser har et lærerteam på tre lærere, som har et særligt ansvar for klassens faglige og sociale trivsel. En af dine teamlærere bliver din tutor, og i 1.hf og 2. hf har du tre samtaler med din tutor, som drejer sig om, hvordan det går med din hf-uddannelse. Formålet med tutorsamtalerne er at hjælpe og vejlede dig i forhold til at få gode studievaner, så du kommer nemmere og bedre gennem din hf-uddannelse.

Studietur

Hvert år tager alle 1.hf-klasserne på studietur til Berlin. Turen skal både ryste klasserne sammen socialt og give nye faglige perspektiver på de fag, du har i 1.hf. Der vil derfor altid være et stykke fagligt arbejde, du skal lave før turen, under turen og efter turen.

Projekt-perioder

På Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder vi en række projekt-perioder. Et eksempel på en projektperiode i 1.hf kan fx være danskfagets ”Journalist for en dag”, hvor du bl.a. får undervisning i skriveprocesser. Du skal også ud i felten og indsamle materiale og foretage interviews, og projektet afsluttes med en fælles dag for alle 1.hf´ere, hvor du under ledelse af en professionel journalist, skal skrive, redigere, layoute og aflevere din artikel før en deadline.

Praktik-perioder

På Frederiksborg Gymnasium og HF har du også flere praktik-perioder. I 2. hf får du fx mulighed for at komme i praktik på en videregående uddannelse enten her i Hillerød eller i København. Hvor og hvilken videregående uddannelse du kommer i praktik på, afhænger af dit fagpakkevalg.

Hvad siger eleverne Mathias, Maria, Frida og Barfins om HF?

 hf

Hvordan foregår undervisningen?

”Det er meget forskelligt. Generelt er lærerne meget motiverende og meget glade
for deres fag. Der er dog mange forskellige typer af lærere, og der er meget stor
variation fra fag til fag. Der er jo også de her projekter, som fylder en del i nogle fag,
hvilket også giver ret meget variation. Nogle fag arbejder rigtigt meget sammen på
tværs. Eksempelvis religion, samfundsfag og historie.”

Hvad er jeres egen rolle i undervisningen:
”Det er ikke så ofte, lærerne bare står og snakker og snakker. Man bliver inddraget i undervisningen
en del. Og man kan altid få hjælp, hvis man spørger. Lærerne er generelt gode til at have øje
for den enkelte elev. De er gode til at fange de forskellige elevtyper.”

Hvad er fordelen ved, at man ikke får karakterer løbende? Er det ikke svært at vide hvor man står
rent fagligt?

”Nej, det er det slet ikke. For man får udtalelser fra sine lærere. Og man får også besked om man
ligger over eller under middel eksempelvis. Men også en begrundelse. Det synes jeg er rarere,
da man ikke bare bliver bedømt med et tal, men får noget konstruktiv kritik. Man får en udtalelse
og en snak om, hvor man ligger niveaumæssigt. Og det er nemmere at forholde sig til skriftlig
feedback end bare et tal.”

Er det ikke lidt voldsomt at skulle til eksamen i alle fag?

”Jo, altså, vi skal selvfølgelig udvise en del ansvar for egen læring. Det motiverer én til at tage
bedre noter. Det kommer mere naturligt, at man ligesom hanker op i sig selv. Men så er der ikke
nogen tilfældigheder. Man ved fra starten, hvad man skal.”

Hvad er fordelene i at være på så stor en skole?

”Der er noget for enhver smag. Og der er næsten helt sikkert nogen, som man kender i en eller
anden klasse. Fra folkeskolen eller fra andre sammenhænge. Og der er utroligt mange klubber
og arrangementer. Det her motto med, at der er plads til alle, plads til dig, der passer faktisk ret
godt her på skolen. Der er jo alt fra den lune læsehule til KFS til tegneserieklubber. Der er virkelig
mange forskellige mennesker og sjove arrangementer.”