Menu

Optagelseskrav

Stx

For at blive optaget på stx, skal du have et gennemsnit på 5,0 i dine standpunktskarakterer efter 8. klasse og 9. klasse, og du skal også erklæres uddannelsesparat. Derudover skal dine eksamener efter 9. klasse også have et gennemsnit på 5,0. Hvis du ikke opfylder kravene, kan du blive tilbudt en faglig prøve og samtale, der kan være adgangsgivende.

Hf

Optagelse efter 9. klasse:
For at blive optaget på hf efter 9. klasse skal du have et gennemsnit på 4,0 i dine sidste standpunktskarakterer efter 8. klasse og 9. klasse, og du skal også erklæres uddannelsesparat. Derudover skal dine eksamener efter 9. klasse også have et gennemsnit på 4,0. Desuden skal du have haft tysk eller fransk fra 5. klasse til 9. klasse. Hvis du ikke opfylder kravene, kan du ikke komme på hf efter 9. klasse. Du kan evt. tage 10. klasse - se kravene til optagelse efter 10. klasse herunder.

Optagelse efter 10. klasse:
For at blive optaget på hf efter 10. klasse skal du erklæres uddannelsesparat og have et gennemsnit på 4.0 i dine sidste standpunktskarakterer i 9. klasse og 10. klasse, og du skal også have:
• Aflagt 10. klasseprøven i dansk, matematik, engelsk mundtligt og skriftligt
• Aflagt 9. klasse- eller 10. klasseprøven i tysk eller fransk og fysik/kemi eller biologi eller geografi.
• Et gennemsnit i både dansk og matematik på mindst 2,0.
Hvis du ikke opfylder kravene kan du blive tilbudt en faglig prøve og samtale, der kan være adgangsgivende.

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene til at komme på stx eller hf efter 10. klasse, kan du blive tilbudt at komme til en faglig optagelsesprøve og en vejledende samtale. Du kan herunder læse hvilke retningslinier, der ifølge forordningen af 2016 gælder for optagelsesprøve/uddannelsesprathedsvurdering. 

 

Se vores optagelsesprøver