Menu

Optagelseskrav

Optagelse i stx kræver, at du har bestået folkeskolens 9. klasses afgangseksamen, og at du af UU er blevet indstillet til stx. som egnet.

Optagelse i hf kræver, at du har aflagt folkeskolens 10. klasses prøve i skriftlig og mundtlig

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Tysk eller fransk (hvis du ikke allerede har aflagt prøve i 9.klasse)
  • Fysik (hvis du ikke allerede har aflagt prøve i 9. klasse)

Hvis du indstilles til obligatorisk optagelsesprøve, fordi du ikke opfylder de formelle adgangskrav eller til uddannelsesparathedsvurdering, fordi UU har erklæret dig som ikke egnet til stx, bliver du indkaldt til en sådan. Du kan herunder læse hvilke retningslinier, der ifølge forordningen af 2016 gælder for optagelsesprøve/uddannelsesprathedsvurdering. 

 

Se vores optagelsesprøver