Menu

Læsevejledere

Hvem er læsevejlederne

AL AL - Anne Sofie Overgaard Lif 1q,2q
1c,1k,1s,1v,1y
2b,3x,2y,2z
3b,3q,3n,3u,3w 
helle olsen  HO - Helle Olsen 1p
1a,1i,1n,1f,1x
2c,2d,2f,2k,2n,2v
3c,3f,3t,3v,3z 
 
LJ LJ - Lotte Jensen 1r,2p
1d,1m,1t,1w,1z
2m,2s,2t,2u,2w
3a,3m,3s,3x,3y 
 

 

Læsevejlederne på Frederiksborg Gymnasium og HF er selv lærere, men har derudover en læsevejlederuddannelse. På FG er der ialt 3 læsevejledere, som har kontor på gul gang. Til hver studieretnings- og hf-klasse er der tilknyttet en læsevejleder, som er hende, du først og fremmest kan henvende dig til. 

Ovenfor kan du se, hvem der er din læsevejleder.

Hvad kan læsevejlederne hjælpe dig med

Læsevejlederne kan gennem individuelle samtaler eller gruppesamtaler vejlede den enkelte elev i spørgsmål om læsning og skrivning. Det kan bl.a. være i forbindelse med

  • ordblindhed
  • vanskeligheder med stavning
  • lav læsehastighed
  • ringe læseforståelse
  • vanskeligheder med at huske det læste
  • vanskeligheder med skrivning
  • lille ordforråd

Hvordan du kommer i kontakt med læsevejlederne

Du kan til enhver tid skrive en besked i lectio til din læsevejleder og bede om et møde.
Du kan evt. drøfte med dit lærerteam, om de mener, at det vil være en god ide.